COMPRAR
TICKETS
 • Català
 • Español
 • English
 • Française
 • Deutsch

Política de Qualitat, Sostenibilitat i Medi Ambient

L'empresa DOFITOURS S.L. ha assumit el compromís de millora contínua en l'acompliment de les seves activitats, amb base en el compliment de la legislació ambiental i el màxim respecte per l'entorn.

El compromís de DOFITOURS S.L. de millorar el seu comportament mediambiental, s'ha vist materialitzat en la implantació d'un Sistema de Gestió Ambiental basat en la Norma ISO 14001, que ve a sumar-se al Sistema de Gestió de la Qualitat ISO 9001 i BIOSPHERE, creant l'actual Sistema de Gestió Integrada de Qualitat i Medi Ambient.

La implantació i posterior certificació del nostre sistema de gestió integrat de qualitat i medi ambient, ha aportat evidents avantatges en la gestió general de la nostra empresa, però també ha suposat una millora en el nostre comportament mediambiental. Paral·lelament voldríem que el nostre compromís amb la societat s'estengui als nostres clients i proveïdors i a altres parts interessades, sota la convicció que la tasca global redunda en una millora de la qualitat del nostre entorn.

Missió (per què existim)

L’empresa Dofi Jet Boats dedicada al transport marítim de viatgers gestiona els serveis, garantint en cada un d’ells la màxima qualitat i eficiència, dins d’un marc de sostenibilitat.

Visió (què volem ser)

Volem ser una organització:

 • Amb esperit de servei, oberta i propera a la societat, que genera confiança.
 • Basada en el coneixement, amb una cultura estimulant i un equip humà cohesionat i compromès.
 • Basada en l’eficiència i eficàcia de un treball ben fet.

Valors

 • Orientació al client: descobrim, entenem i consolidem les necessitats dels nostres clients, establint unes relacions honestes, sinceres, amb un tractament proper i respectuós.
 • Respecte al Medi ambient: compromís amb el medi ambient, minimitzant l’impacte ambiental de les nostres actuacions i contribuint a la preservació i conservació de la biodiversitat.
 • Respecte a les persones: s’aposta per unes relacions laborals adequades i estables, en un marc d’igualtat d’oportunitats.
 • Desenvolupament: afavorim el desenvolupament de les persones mitjançant la cohesió, la col·laboració i el treball en equip.
 • Innovació i recerca: desenvolupar idees per a millorar el servei que donem a la societat i la innovació tecnològica.
 • Integritat: A través d’un comportament honest, digne i ètic, que generi confiança en la nostra empresa sobre la base de la transparència en la gestió i en la comunicació que transmetem als nostres grups d’interès.
 • Transparència: capacitat de comunicar i informar de manera sincera i veraç qui som, què fem i el perquè, generant confiança, credibilitat i reputació entre els diferents grups d'interès.
  Es comunica a les empreses la normativa legal vigent aplicable al seu sector en tot allò relacionat amb la nostra actitud responsable (recollida selectiva, accessibilitat, seguretat)
 • Servei a la societat: compromís per cobrir les necessitats i conèixer les expectatives de la societat.
 • Credibilitat: complim la nostra paraula.

Medi ambient

Considerem que la prevenció de la contaminació i la reducció de consum de recursos naturals són principis bàsics que hem de controlar per la qual cosa l'empresa es compromet a:

 • Sensibilitzar el personal de la importància de la preservació del medi ambient i dels recursos naturals.
 • Complir les normes en l’ àmbit local, nacional i comunitari.
 • Reduir en la mesura possible els residus generats, en especial els tòxics i eliminar l'emissió d'abocaments contaminants.
 • Fer una selecció dels nostres proveïdors assegurant-nos que compleixen els criteris de gestió mediambiental en matèria d'embalatges, materials, etc.
 • Preservar la salut pública.
 • Reduir els consums energètics (aigua, llum...).
 • Realitzar una correcta gestió dels residus aplicant tècniques de reciclatge (olis, piles, orgànics, etc.).

Compromís social

 • Salut i seguretat.
 • Comunicació.
 • Compliment regulador.
 • No discriminació.
 • Avaluació proveïdors en matèries drets humans.
 • Treballem sota uns valors establerts d’integritat, formació, desenvolupament, orientació al client, respecte a les persones.
 • Participació social amb diferents entitats dels pobles.
 • Busquem la satisfacció del client.
 • Duem a terme una bona gestió de recursos humans.

Sostenibilitat econòmica

 • Treballem per millores com la nostra presència en el mercat a través de les xarxes socials.
 • Duem a terme bones pràctiques d’adquisició dels diferents materials.
 • Apostem per una reducció de residus.